Köpvillkor

Köpvillkor

Alla våra bilder säljs som Royaltyfria. Du kan använda bilden obegränsat antal gånger.

Alla bilder på RoslagsBild är respektive fotografs egendom och skyddas enligt upphovsrättslagen, ( (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk).

Vid publicering av bild skall källa alltid anges: Tommy A. Pettersson/roslagsbild.se. Vid utebliven byline debiteras extra.

Bilder från RoslagsBild får ej vidareförsäljas eller överlåtas till annan. När ni köpt en bild får den användas och vara åtkomlig för högst 10 personer i det företag eller organisation som köpt bilden.

Du som jobbar mot egna kunder köper bilden till din slutkund som sedan har användningsrätten.

Alla priser är exklusive 25% moms. Betalningsvillkor är 10 dagar netto. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta.

Kunden ansvarar för publicering av bilderna.

RoslagsBild är inte ansvarig för kundens användande av bilder som orsakar någon form av skada eller ekonomisk förlust.

Bilder får inte användas av politiska partier och rörelser, religiösa samfund eller andra intressegrupper utan RoslagsBilds medgivande.

Du får heller inte använda RoslagsBilds bilder i någon form av kränkande sammanhang eller något annat sätt som strider mot svensk lag.

Du får inte använda RoslagsBilds bilder till ändamål som konkurrerar med RoslagsBild.

RoslagsBild kan inte göras ansvarig för fel som uppstår p.g.a. fel hos kundens hård/mjukvara.

RoslagsBild förbehåller sig rätten att ändra innehållet i detta användaravtal utan föregående varsel.

April 2023