Policy

Policy

Policy för hantering av personuppgifter
Policy hur vi behandlar personuppgifter samt information om dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
RoslagsBild/Tommy Pettersson
info@roslagsbild.se

Insamling av personuppgifter
För att kunna leverera våra tjänster behöver vi samla in och behandla personuppgifter. Vi behandlar enbart de uppgifter som behövs för att fullgöra vårt avtal med dig som kund.

Lagring av insamlade uppgifter
Vi skyddar insamlade uppgifter på ett säkert sätt. Ej relevanta uppgifter raderas löpande.

Externa leverantörer
För hantering av support och andra tekniska tjänster kan externa leverantörer få del av insamlade uppgifter.

Kunds insamling
Vi är inte ansvariga för personuppgifter som samlas in av kund och lagras i våra system. Det är kunden som samlar in uppgifterna som är personuppgiftsansvarig.

Kunds rättigheter
Du kan när som helst be oss ändra dina personuppgifter. Du kan begära registerutdrag för att se vilka personuppgifter vi har sparade i våra system. Du kan begära att dina personuppgifter som inte används raderas från våra system.